Ensomhet – forbeholdt gamle og enslige mennesker?


Det er lett å tro at det å være alene eller enslig er synonymt med å være ensom, men fakta er at ensomhet ofte er en følelse av mangel på tilhørighet, eller et savn etter å føle seg sett og forstått

Det er derfor ikke entydig at man er ensom, kun fordi man ikke har en partner, ikke har barn eller ikke har familien sin i nærheten. I motsatt fall er man ikke reservert mot ensomhet, selv om man lever i et partnerskap, har et stort nettverk, har nære venner, en vellykket jobbsituasjon eller hjemmeboende barn.

Ensomhet kommer i aller aldre, alle livsfaser og samfunnsklasser, og spesielt der man kanskje er i en sorgfase, eller i en følelsesmessig ubalanse, er langt unna familie og venner, eller mangler nettverk. Å gå med en følelsesmessig ubalanse over tid, er svært uheldig for helsen og immunforsvaret, noe som kan føre til andre psykiske og / eller fysiske plager og belastninger, samt at det kan øke stressnivået i kroppen. Dette kan i tillegg påvirker selvfølelsen, selvtillit og i noen tilfeller kan dette føre til ytterligere uheldige mønstre, som blant annet isolasjon, angst og depresjon.

For noen mennesker er følelses av ensomhet sesongbetont, hvor man for eksempel opplever at andre hygger seg og gjør mye sammen med familie og venner om sommeren, for andre kan det være vinter, kulde og mørketiden som er dominant. Mobilitet spiller også en rolle for om man kommer seg nok ut.

Her kunne listen blitt lang, men budskapet er ensomhet og fokus, fremoverlent fokus, i denne artikkelen.
Underbevisstheten forstår ikke forskjell på virkelighet og fantasi, den forstår ikke ironi, og den trenger klare beskjeder, for å hjelpe deg å nå dine mål, og oppnå fokusområdene dine.

Hvis du da gjentar det negative flere ganger daglig, ukentlig osv., og topper det med å visualisere situasjonene, ja da får du nøyaktig det du bestiller, og er raskt inne i et svært negativt mønster, som det kan være vanskelig å bryte med selv, og komme seg ut av. Dette kan utvikle seg til en type avhengighet, i en negativ spiral, som krever mye mer enn bare viljestyrke eller teknikker, for å komme seg ut av, og bli der. Man kan rett og slett ikke utelukkende bare tenke seg ut av et negativt tanke- og handlingsmønster.

Det er derfor det er viktig å endre fokuset i forhold til det du prater om, og tenker, til det du ønsker å oppnå, ikke det som er feil, eller som har gått galt, eller ting du ikke liker. Dette oppnås ved å gjøre de gode omprogrammeringene, og snu – det er ingen skam å snu, slik at du kan føle deg glad, intergrert og fokusert igjen.

Et negativt tankesett og et ensidig negativt fokus, er skadelig for sinnet ditt, skadelig for den fysiske helsen din og det skal lite til før det endrer hvordan du ser på deg selv, og din opplevelse av både mestringsfølelse, selvinnsikt og selvfølelse.

Oliviaklinikken tilbyr flere gode metoder for å hjelpe deg med å håndtere ensomheten, som kartlegging, samtaleveiledning, hypnoterapi og EFT. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, for å sette sammen et riktig behandlingsopplegg tilpasset dine behov og utfordringer.

Det som gjør deg glad (frigjøring av kjærlighetshormonet oxytocin) har kanskje gått i dvale, men fortvil ikke, det er god hjelp å få mot det å endre holdninger, tankemønster, og måten du møter verden på, ved å gjøre de rette omprogrammeringene i din underbevissthet. Det å begynne med seg selv er lurt, for å kunne tenke positivt og ha det godt med deg selv, og klare å holde fokus på å komme tilbake til en god og normalisert hverdag.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke kun viljestyrken på å endre fokus, samarbeider du kun med ca. 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, er tidkrevende og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor uvaner og uheldige mønstre, altså fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

«Et ensidig fokus på at du er ensom, er et usunt fokus, og kan lede til unødvendig tankekaos, eller apati. Dette er ting som Oliviaklinikken kan hjelpe deg med.»

Velkommen til en hyggelig prat, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha,
i forhold til ensomhet:)

Kartleggingssamtalene hos Oliviakliniken er helt kostnadsfrie, og gjennomføres på telefonen eller på Teams, etter avtale.

Ta kontakt her: Kartleggingssamtale
Stor klem fra Karina Olivia