Er søvn så viktig da?


En god nattesøvn er svært viktig for helsen, og kan ikke lagres opp, eller tas igjen etter en søvnfattig periode

Det er mange grunner til at man har dårlig søvnmønster eller søvnkvalitet. Det kan skyldes bekymringer, tankekaos, ustruktur i hverdagen, sykdom, medisiner, avhengighet, stress, angst, sorg, forventningspress, utestenging / mobbing eller helt andre ting. Det som er felles for søvnmangel er at man ikke får «ladet batteriene» nok til å føle seg opplagt, noe som igjen kan gå utover konsentrasjon, korttidshukommelsen, arbeidshukommelsen, humør og vurderingsevne, for å nevne noe. Det kan gå så langt at det går over til å bli kronisk søvnmangel, som kan føre til blant annet kort lunte, at man kan tolke ting og situasjoner feil, og ellers risiko for svært uheldige helseskader.

Når det gjelder å bedre et søvnmønster, er metoden hypnoterapi ypperlig for denne type problematikk, da det handler om å omprogrammere et ugunstig mønster, som det er vanskelig å endre på ved kun å benytte viljestyrken, legge seg tidlig, kutte ut kaffe, sukker o.l. Ofte kan søvnproblemer også skyldes andre mer dyptgående problemer, det vil si at kanskje søvnmangelen kun er et symptom på underliggende utfordringer, som mulig kan være rotårsaken til søvnproblemene, som gir søvnmangel. Oliviaklinikken tilbyr god hjelp for å hjelpe deg, som ønsker deg ut av dette problemet. Det kan være kartleggingssamtale for å kartlegge rotårsaken til søvnmangelen, samtaleveiledning, behandling med hypnoterapi og EFT. Jeg kombinerer ofte EFT og hypnoterapi, som gjør at du kommer raskere i balanse og får gjort den rette omprogrammeringen via det store ubevisste sinnet.

Det er stor forskjell på å få skjønnheltssøvnen før for eksempel et viktig foredrag, som er en ferskvare, kontra søvnmangel over tid. Når det snakkes om søvnmønster i negativ forstand, er det et mønster du har etablert, ut i fra en vane (uvane), som igjen kan ha rotårsak i et problemtema i livet ditt. Dette må omprogrammeres, til et sunt søvnmønster, som raskest gjøres via ditt ubevisste sinn, i hypnoterapi.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95 – 98% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke kun viljestyrken på å endre fokus, samarbeider du kun med ca. 2 – 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, er tidkrevende og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor uvaner og uheldige mønstre, altså fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

Kartleggingssamtalene hos Oliviaklinikken er helt kostnadsfrie, og gjennomføres på telefonen eller på Teams, etter avtale. Behandling for søvnutfordringer, passer godt for hele familier, for foreldre, søsken eller bare for deg.

Velkommen til en hyggelig prat, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha,
i forhold til dine søvnutfordringer. Vi har taushetsplikt, og følger strenge etiske retningslinjer.

Ta kontakt her: Kartleggingssamtale
Stor klem fra Karina Olivia