Grenser og grensesetting

Oliviaklinikken - Karina Olivia Myklebostad

Å sette grenser handler om så mye mer enn å oppdra barn

Når man hører om grensesetting, assosierer mange dette med oppdragelse, enten av egne barn, av barn og ungdom man jobber med, kjæledyrene sine eller i forhold til pengebruk, forskjellige typer avhengighet o.l.

Å sette grenser for seg selv er like viktig som å sette grenser for andre. Så hva innebærer det å sette egne grenser? Egen grensesetting må ikke blandes med å være sær, egenrådig eller egoistisk. Det handler snarere om å ta vare på seg selv, ta ansvar for eget liv og integritet. Og hvorfor skal vi ikke ta godt vare på oss selv?

Grenser og toleranse, hører ofte sammen.
Hva kan vi akseptere fra andre?
Kan alle si hva de vil til deg?
Kan alle spise av tiden din til enhver tid?
Overlater du å ta avgjørelser til din livspartner?
Er du et utpreget JA-menneske, og sier ja til det meste?
Gjør du det meste i huset selv, eller er det en rettferdig fordeling, hvis dere bor flere sammen?
Har dere en likeverdighet i forholdet?
Er du flink til å gjøre rom for litt egentid innimellom?
Lytter du til kroppen din, i forhold til mat, hvile, søvn, arbeidstider eller den berømte tidsklemmen?
Hvilke forventninger har dine nærmeste til deg?
Hvilke forventninger har du til deg selv?
Hva forventes av deg på jobb?

Dette og mye mer jobber vi med i samtaleveiledning, hvor vi har fokus på dine ekte ressurser, det å se både innover og utover, for å finne «gullet» ditt. Vi kombinerer dette også med hypnoterapi for å løse opp i gamle og unyttige mønstre, ved omprogrammeringer i underbevisstheten, i tillegg til en god energijustering i form av ETF, for å få følelser og evt. traumer i balanse.

Dette er en helt nydelig og meget konstruktiv måte å jobbe med selvutvikling på, både på det bevisste plan og det ubevisste plan. Vi er først igjennom en aktiv arbeidsfase, så får du slappe godt av og bare nyte terapien til slutt. Alt gjøres online gjennom Teams, og du trenger ikke å forlate huset.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke viljestyrken på å bli kvitt vaner og uheldige fastlåste mønstre, samarbeider du kun med ca. 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor uvaner og uheldige mønstre, altså fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

Kontaktskjema

Velkommen til Oliviaklinikken, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha.
Stor klem fra Karina Olivia 🙂