Sykehusangst

Mange av oss har en eller flere ganger i løpet av livet blitt innlagt på et sykehus, frivillig eller ufrivillig. Eller kanskje besøkt en venn eller et familiemedlem, vært med på en barnefødsel eller gjennomført en rutinemessig oppfølging. For enkelte mennesker kan noe av dette oppleves svært krevende og belastende, og frykten for selve sykehusoppholdet er dessverre reelt til stede.


Angsten før innleggelsene

Under kan du lese om Martine M. Lo sine erfaringer rundt dette temaet, som autorisert helsefagarbeider, med mer enn 5 års erfaring fra arbeid på sykehus, innenfor somatikk:

«Jeg opplevde ofte pasienters frykt når de ble innlagt, en frykt som ikke hadde noe med den kliniske årsaken å gjøre, men rett og slett en frykt for å bli smittet på et sted med mye sykdom og hvor de ser på sykehuset som et generelt negativt sted å være. Mange har ordet Sykehusangst som en tilleggsdiagnose, som skaper en ekstra belastning for dem under oppholdet. Jeg og mine kolleger brukte mye tid på å trygge disse pasientene, og det hadde vært til stor hjelp, spesielt for pasientene, å kunne få et godt behandlingstilbud til å håndtere denne angsten før innleggelsene»