Hvem er jeg? – Foredrag


Hva hindrer deg i å se dine ekte ressurser? Hva stopper deg i personlig utvikling og vekst?

Ofte relaterer vi oss til dette temaet i forhold til hvordan vi kler oss, hvilken rolle vi tar på oss, utdanning eller en type status vi ønsker å signalisere. Kanskje også hvem andre vil at du skal være. Men er dette den du egentlig er? Handler status og det ytre om de ressursene du har i deg? I forhold til personlig utvikling, eller kanskje det motsatte; stagnasjon, handler det ofte om at man ikke tar seg tiden til å lytte innover, eller få hjelp til en grundig kartlegging av din personlighetstype, de rollene du befinner deg i, det ansvaret som ligger i hver og en av dine livsroller, og ikke minst hvilken rolle du inntar på jobben. Altså ikke den stillingen du fyller, men rollen du tar på deg når du er på jobb, eller også privat. Dette kan forklare mye om hvorfor du kanskje ikke føler at du lykkes på ett eller flere plan i livet, til tross for en iherdig innsats, som kan resultere i utbrenthet, stress, angst og depresjon.

På dette foredraget / infomøtet vil du få en innføring i hvordan dette kartlegges i samtaleveiledning og i behandling hos oss, men for å forstå sammenhengen i dette kretsløpet, er det viktig med en grunnleggende informasjon, slik at du sitter igjen med flere svar enn spørsmål.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95 – 98% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke kun viljestyrken på å endre fokus, samarbeider du kun med ca. 2 – 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, er tidkrevende og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor uvaner og uheldige mønstre, altså fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi. Dette kaller vi en omprogrammering av et ugunstig mønster, som også omhandler det å unnlate å se sine ekte ressurser, slik at man blir sin egen flaskehals. Da er det lett å enten skylde på andre, eller å falle inn i en lite konstruktiv hverdag.

Ta kontakt her for interesse: Kontaktskjema.
Stor klem fra Karina Olivia