Livsroller og rolleforståelse


Hvilke livsroller har du, og hvilket ansvar har du i hver og en av livsrollene dine?

Livsroller? tenker du kanskje.
Dette er et tema som mange ikke er vant til å verken snakke om i det daglige, eller kjenner så godt til. Som tidligere karriereveileder og jobbkonsulent, jobbet jeg mye med deltakere for å kartlegge nettopp deres livsroller. Årsaken til dette, er enkel. Hvis du ikke er deg selv bevisst på hvilke roller du har i livet, og ansvaret som hviler på hver og en av rollene dine, kan det bli krevende for deg å sjonglere mellom de forskjellige hattene du har på i løpet av en dag, en uke, måned eller årlig.

Ansvar følger med en oppgave, og en oppgave følger med en rolle du innehar. Et ansvar kan være noe du har blitt tildelt, frivillig eller ufrivillig, eller det kan være et ansvar du selv har påtatt deg, uten at noen har krevet dette av deg.

Man kan håndtere og forvalte ansvaret sitt på mange forskjellige måter, med både positivt og negativt fortegn. Dette kan handle om persepsjon, altså din oppfattelse eller forståelse av hvordan du skal utføre ansvaret ditt, eller det kan handle om mangel på sådan.

Det å håndtere ansvar uten en rolleforståelse kan bli oppfattet galt av de rundt deg, eller frata deg viktige muligheter i livet, eller i verste fall bidra til at du mister ansvaret ditt – altså en ekskludering.

I motsatt fall, setter man seg godt inn i de rollene man har, og hvordan man forvalter disse på best mulig måte, for en selv, og for de rundt seg.

Som et eksempel har «Lise» mange livsroller, men hun er usikker på alt ansvaret som følger med, eller om det i det hele tatt ligger ansvar der, men hun har også en del ansvar som på et tidspunkt bare har blitt tildelt henne, som hun ikke er like fortrolig med. «Lise» er mor, mormor, farmor, søster, tante, venninne, datter, yogainstruktør, frivillig i en organisasjon, samboer, nabo og styreleder i borettslaget deres. I tillegg er hun reiseleder i venninnegjengen, og hun jobber med kundebehandling på dagtid. «Lise» har mye vondt i hodet, hun irriterer seg ofte over alt andre ikke gjør, og hun vil gjerne ha en mening om hvilke utdanninger barna hennes skal ta, slik at hun opprettholder sitt kontrollbehov. Når det kommer til alt som har med bil og regninger å gjøre, vil hun ikke snakke så mye om dette, da det er noe mannen hennes tar seg av, og hun synes det er best slik.

«Lise» har ikke analysert ansvaret i hver og en av livsrollene sine før, og oppgavene hun utfører, men har skjønt at døgnet kun har 24 timer, og at alt ansvaret må fordeles deretter, og at kontrollbehovet hennes står litt i veien, for både god nattesøvn og at det forårsaker mye unødvendig hodebry, og hodepine.

«Lise» ytrer seg ofte, både i sosiale settinger, og i sosiale medier, og tenker lite over at private ytringer også påvirker hennes profesjonelle roller. Dette var selvsagt bare et tenkt tilfelle, her inne i artikkelen, men historien er svært gjenkjennelig i mange livshistorier jeg har møtt på min vei som veileder.

Oliviaklinikken tilbyr samtaleveiledning online, for å kartlegge nettopp dine livsroller og hvordan best fordele og forvalte ansvaret som følger med oppgavene, innenfor døgnets 24 timer.
Klienten en svært delaktig i prosessen hos oss, og vil også få oppgaver hjemme mellom møtene.
Vi er innom nettverk og nettverkskart, vi lager tidslinjer og livshjul. Vi går igjennom fortid, altså hvordan ting har vært frem til nå, nåtid, altså hvordan avtrykket er her og nå, og fremtid, hvilke mål klienten har for tiden som kommer. Dette blir oppsummert og evaluert, og klienten sitter igjen med god veiledning for hvordan få det beste ut av livet i den livsfasen man er i akkurat nå, og for livsfasen man er på vei inn i.

Samtaleveiledningen egner seg like godt for privatpersoner alene, for par og for familier, der barna er i vekst, som for bedrifter. Sammen med gode gjennomprøvde metoder og hjemmeoppgaver mellom behandlingene, benyttes det også EFT og hypnoterapi, i forhold til en omprogrammering i ditt ubevisste sinn. Det er der alle vaner og uvaner befinner seg, sammen med følelsene dine, assosiasjoner og uheldige mønstre, som det er vanskelig å bryte med, ved kun å bruke viljestyrken.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke viljestyrken på å bli kvitt uvaner og uheldige mønstre, samarbeider du kun med 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

Høres dette spennende ut, så ta gjerne kontakt via lenken under, så blir du kontaktet for en gratis kartleggingssamtale på telefonen, for å se om dette er noe som kan være riktig for deg.

Kontaktskjema fylles ut her.

Velkommen til Oliviaklinikken, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha, og å høre din historie 🙂
Stor klem fra Karina Olivia