Nyhetsbrev juni 2024


Olivia Karriere åpner opp for flere spennende produkter og tilbud til deg som ønsker karriereskifte. Her er sakene våre i dette nyhetsbrevet:

# Ønsker du et karriereskifte, for å trives i jobb, eller grunnet helse? Eller kanskje yrket ditt avvikles?
# Oliviaklinikken og Olivia Karriere, tilbyr en unik pakkeløsning, for ny jobb, kule jobbkjoler, og for å endre på uvaner.
# Visste du at din lederstil påvirker de rundt deg, noe som er avgjørende for trivsel, og at folk holder seg på jobb?
# Hva er egentlig selvmotivasjon?
# Har du funnet gullet ditt, eller sammenlikner du deg med andre? Bli med på våre «Gullgraverkurs», fra høsten 2024.
# Har du kreft, eller nylig har hatt det? Oliviaklinikken hjelper deg gjennom følelser du har i denne krevende tiden.

Mange kommer i løpet av sin arbeidskarriere inn i en fase, hvor man ønsker seg over i et nytt yrke, men ikke ønsker en lang utdanning. Årsaker kan være at man føler at man har kommet for langt i livet, til å utdanne seg på høyskolenivå, eller at man grunnet helsesituasjonen sin, må ta nye valg, da eksisterende jobb ikke lenger passer inn i livet. Det kan også innebefatte nedskjæringer eller omstruktureringer på egen arbeidsplass som gjør at man etter en lang karriere, er overflødig i bedriften. Her kan Olivia Karriere hjelpe deg godt på vei, med å stake ut en ny kurs, etter god og nøye kartlegging gjennom både samtaleveiledning, og gjennom et spennende digitalt karriereverktøy.

Karriereskifte

Det er mange kriterier som skal innfris, for å velge en ny karrierevei. Vi har mange tanker i sving, og mye som skal hensyntas. De viktigste tingene å tenke godt igjennom, uavhengig av alder, familie- og helsesituasjon, er geografi, reisevalg, heltid- eller deltidsstilling, og hvilken lønn du er avhengig av. Når dette er kartlagt, er det neste å kartlegge hva man ønsker å jobbe med for fremtiden, og ikke la tidligere utdanninger eller jobber styre kartleggingen for mye. Dette er selvsagt ikke like enkelt uten profesjonell hjelp, men mye av dette kan du selv gjøre deg opp noen tanker om, i første fase. Olivia Karriere hjelper deg videre, via god og dyp kartlegging, både i form av samtaleveiledning, forskjellige persontester, og i et spennende og nyttig elektronisk karriereverktøy. Dette kan gjennomføres i vårt lokale i Sarpsborg, eller vi kan møtes på Teams, og dele skjermbilde der inne. Begge deler fungerer like fint. Til slutt ender vi opp med en solid rapport / sammendrag, som leder deg nærmere eller helt i mål i forhold til nye og spennende karrieremuligheter. Ta kontakt her, for interesse. Skriv «Karriereskifte» i emnefeltet, og du blir kontaktet samme eller neste virkedag. Alle tilbys 30 min. gratis kartleggingssamtale på telefonen, i første omgang, slik at vi får staket ut det du trenger hjelp til.

En unik pakkeløsning

De aller fleste av oss verdsetter å få flere varer eller tjenester under samme tak, for å slippe å forholde seg til forskjellige firmaer, uoversiktlige fakturaer og slippe å kjøre fra sted til sted. Hos Oliviaklinikken og Olivia Karriere er dette tilfellet, altså at du får alt du trenger på ett sted, fra karrierekartlegging, jobbintervjutrening, leie av myke businesskjoler, kurs eller behandling for blant annet stress, søvnproblematikk eller å slutte å røyke, til ny ansettelse. Prosessen gjøres som et samarbeide mellom Oliviaklinikken, Olivia Karriere og Stronger People. Oliviaklinikken tilbyr forskjellige helsefremmende kurs og foredrag, behandlinger og samtaleveiledning. Olivia Karriere tilbyr karrierekartlegging, jobbintervjutrening og utleie av myke businesskjoler til dine intervjuer, møter, jobbreiser, messer, representasjonsoppdrag m.m. Olivia Karriere er en underavdeling av Oliviaklinikken og eies og drives av Karina Olivia Myklebostad. I samarbeid med rekrutteringsbyrået Stronger People, har vi bred og god kontakt i jobbmarkedet, og hjelper deg raskt og smidig over i en ny og spennende jobb, enten etter kartlegging av nytt karrierevalg, som utleievikar eller vi rekrutterer deg inn i en stilling etter utlysning fra et firma.

Din lederstil har stor betydning for de ansattes trivsel på arbeidsplassen. Det er mye fokus på inkludering, lønn og likestilling, og det er både viktig og bra, men det som er minst like viktig, er hvordan de ansatte blir sett og fulgt opp. Er du som leder god på å rose dine ansatte når de gjør det bra, eller å fange opp når noen ikke har det så bra? Klarer du å lese mellom linjene? Er det fokus på helsefremmende tiltak som å tilby de ansatte gratis kurs i å bli helt røyk- og snusfri, på vektreduksjon, eller avhengighets- og angstproblematikk? Dette er tiltak som kan forebygge blant annet sykemeldinger, noe som sparer samfunnet for enorme utgifter, og som bidrar til å beholde folk i arbeid.

Din lederstil påvirker

Hos Oliviaklinikken er vi opptatt av å forebygge sykemeldinger, og hjelpe mennesker ut av et uheldig mønster. For å kunne fange opp om enkelte ansatte sliter med fysisk eller mental helse, kreves en oppvakt og tilstedeværende ledelse, med gode forebyggende planer og tiltak. Medarbeidersamtaler er vel og bra, men et spisset innhold er det aller viktigste, slik at eventuell problematikk fanges opp, og at det blir tatt på alvor. Et annet aspekt er hvilket ansvar hver og en ansatt har, eller ønsker å ha, og den tilliten de har innenfor sin stilling og sine oppgaver. Hos Oliviaklinikken tilbyr vi bistand og samarbeid innenfor dette krevende området, ved å komme inn på et så tidlig tidspunkt som mulig, for å kartlegge hvor «skoen trykker». Vi tilbyr også helsebringende kurs, samtaleveiledning og behandling med metodene EFT og hypnoterapi, for blant annet stressmestring, rus- og angstproblematikk, søvnvansker, røyk- og snuskutt, samt sorg. Det er en vinn – vinn situasjon å ha fornøyde ansatte med god helse, noe som bidrar til større effektivitet, bedre lønnsomhet, høyere attraktivitet ved nyansettelser, samt at din bedrift vil være den foretrukne fremfor andre konkurrenter.

Noen bedrifter har tilgang på en bedriftshelsetjeneste, men i mange tilfeller er det et sted man henvender seg når det har gått for langt, eller man setter i gang med kun symptombehandling med medisiner, henter ut en sykemelding, eller man får tilgang på hjelpemidler. Men det er et stor gap imellom her, som kan hjelpe de ansatte raskere tilbake i normalmodus, ved god forebygging av rotproblematikken, ved å komme inn på et tidlig tidspunkt. Klarer man ikke å komme tidlig inn, er det allikevel meget god hjelp å få innenfor hypnoterapi, ved å få hjelp til viktige omprogrammeringer av det uheldige og ugunstige mønsteret man er inn i. Dette gjelder også for de som allerede er sykemeldte, og langtidssykemeldte, for å få dem raskere tilbake i arbeid. Ta kontakt hvis du som leder søker hjelp og innsikt, for å kunne hjelpe dine ansatte på et tidlig stadium, eller om du er ansatt og ikke føler du får den hjelpen du trenger via din arbeidsplass. Oliviaklinikken tilbyr gratis informasjonsmøte rundt dette temaet, over Teams, og kan ellers bookes til spissede foredrag for både bedriftsledelsen og via ansatte, eller ansattes organisasjoner. Vi tilbyr også en abonnementsløsning, hvor dere som bedrift kan kjøpe forskjellige oppfølgingspakker.

En god selvfølelse, gir bedre selvmotivasjon og selvledelse. Dette er nyttig i alle ledd, i alle aldre og i alle kulturer. Via hypnoterapi er det mulig å gjøre gode og nyttige nevrologiske omprogrammeringer, i ditt ubevisste sinn, eller i underbevisstheten, som rommer så mye som ca. 95% av hele vår bevissthet.

Selvmotivasjon

Hva betyr egentlig selvmotivasjon? I bunn og grunn handler det om å motivere seg selv, til å oppnå et mål, som igjen er en form for selvoppdragelse. Det er alltid flott å motiveres av andre, ved å se opp til, eller å lære av det andre lykkes med, og som bidrar til å drive deg fremover til ditt personlige mål, men uten egen motivasjon vil det på ett plan stoppe opp, eller gi deg et falskt håp. Vi skiller på det å bli inspirert av andre, og det å motiveres av inntrykk du får ved å se på det andre utfører, og det å klare å motivere deg selv. Noen tyr til forskjellige metoder for å motiveres fremover, men gir opp ett eller annet sted på veien, når man ikke klarer å holde fokus på alle metodene lenger, og det er forståelig. Et eksempel kan være å motiveres til å slutte å røyke eller snuse, og forbli helt røyk- og snusfri. Dette er enkelt ved å benytte hypnoterapi for de gode omprogrammeringene du trenger, for å bli motivert til oppgaven. Et annet eksempel er å motivere deg til å lese deg godt opp før en viktig eksamen, eller motivere deg til å klare å gjennomføre en tale. Motivasjonen engasjeres når du forstår alle fordelene ved å oppnå målet der borte i andre enden, som ofte innebærer mye hardt og dedikert arbeid. Her er det underbevisstheten som må på banen, noe som er svært krevende å oppnå kun i den våkne bevisstheten vår. Gjennom hypnoterapi, er du i en avslappet tilstand, med hjernebølger på Theta nivå, som betyr at du er åpen for forslag til nyttige og gode omprogrammeringer, for å oppnå målet ditt. Så i stedet for å bruke mange krevende våkne metoder for å motivere deg selv, kan dette veldig enkelt gjøres med hypnoterapi, mens du er i en svært avslappet tilstand (Theta), og hvor terapeuten gjør de rette omprogrammeringene, etter din intensjon, ved å fylle på kunnskap i ditt ubevisste sinn.

Underbevisstheten rommer så mye som ca 95% av din totale bevissthet, så det er da enklere å forstå at ved å komme til underbevisstheten via transe, er det her de varige endringene finner sted. Ofte benyttes hypnoterapi i kombinasjon med EFT, noe som er en meget effektiv kombinasjon av behandlingen du har kommet for.

Har du funnet gullet ditt?

Hver og en av oss rommer store gullbarrer, juveler og edelstener, men ikke alle finner frem til disse enorme ressursene i oss selv. Ofte kan vi føle at vi ikke blir sett, tatt hensyn til, eller at vi rett og slett ikke har valgt riktig vei, og dermed ikke får frem de gode skattene vi bærer på. Dette kan medføre nedstemthet, som angst og depresjon, lav selvfølelse, og at vi heller kopierer det andre gjør, mener og tror, snarere enn å tro på egne tankerekker, altså manglende selvledelse. Dette vil kunne stå i veien for egen selvutvikling og vekst. I samtaleveiledning hos Oliviaklinikken, finner vi sammen frem til dine ekte ressurser, juveler og edelstener, slik at du kan hente frem det du trenger til de rette anledningene. Dette vil spare deg for mye frustrasjon, og du vil enklere se veien foran deg, og være i bedre flyt. Du vil ha bedre forutsetninger for å unngå konflikter, og å forebygge stress og gale avgjørelser. Fra høsten 2024 har du mulighet til å melde deg på det helt nye kurset «Gullgraverkurs» hos Oliviaklinikken. Mer info kommer over sommeren. Ta kontakt for mer info om dine ekte ressurser.

Kreft kan påvirke din selvfølelse

Å gjennomgå alt som hører med til det å ha kreft, tapper deg ikke bare for krefter og energi, men påvirker også selvfølelsen din. Som kreftpasient føler man seg kanskje litt utenfor både seg selv og samfunnet, og man må kanskje også sykemeldes for en periode, og be om hjelp til forskjellig oppgaver i og utenfor hjemmet. At selvfølelsen blir satt på prøve mitt oppe i en svært krevende sykdomsperiode, gjør ikke hverdagen bedre, tvert om. Med hypnoterapi kartlegges du opp mot dine grunnleggende ressurser, og i en avslappende tilstand (transe) hjelper terapeuten deg med gode omprogrammeringer i ditt ubevisste sinn, som i neste runde vil hjelpe deg bedre gjennom den strevsomme hverdagen. Kjenner du deg igjen, ta gjerne kontakt for en gratis kartleggingssamtale, for å hjelpe deg med å få enklere hverdager ved å føle deg bedre, i en allerede krevende hverdag.