Par-terapi


Når livet endrer seg….

Livet er i stadig utvikling, i endring og på en reise gjennom tiden. Vi er heldige som finner mennesker på vår vei, som vi knytter verdifulle bånd med, og noen ganger ender relasjoner opp i ekstra sterke bånd, som et kjærlighetsforhold, ekteskap, samboerskap, beste venner eller foreldreskap. Noen relasjoner kommer fort og går like fort, andre varer i flere år og andre igjen et helt liv, og det er nok en mening med alt. Noen ganger lugger det litt ekstra, og man kan stå fast i følelser, uløste konflikter, usikkerhet, uenigheter og i forhold til verdispørsmål, med tanke på både her og nå, men også i forhold til veien videre.

Hos Oliviaklinikken bistår terapeuten dere gjennom denne krevende fasen i livet. Dere kan komme som et par, eller hver for dere, alt avhengig av hva dere selv ønsker. Vi starter med en god oppstartssamtale og kartlegging først, for å kartlegge hvor dere har kommet i prosessen, og i hvilket «veikryss» dere per, tid står.

Neste trinn handler om å bli kjent med dere, hva som brakte dere sammen i sin tid, hva som har skjedd underveis på deres tidslinje, og hva som har forårsaket dette såret dere ikke helt klarer å hele.

Vi jobber videre med mål, ambisjoner og verdier i årsperspektiver både bakover og fremover, for å se hvor det lugger, bremser eller eventuelt er bråstopp. Viser det seg at dette ikke er bærekraftig, selv ikke etter en grundig kartlegging gjennom flere temaer, vil vi tilby dere en nydelig hypnoterapi og EFT for å gjøre gode omprogrammeringer for å håndtere hverdagen videre hver for dere, i den fasen dere hver for dere er i.

I motsatt fall, og forhåpentligvis, ønsker dere å fortsette videre sammen, med de justeringer dere trenger å gjøre. Vi finner frem til deres ekte ressurser, ønsker og mål, og gjør gode omprogrammeringer i underbevisstheten (hypnoterapi), i kombinasjon med energijusteringer (EFT), for bedre flyt i energibanene deres.

Vi vil ha fokus på dine ekte ressurser, det å se både innover og utover, for å finne «gullet» ditt, og «gullet» deres. Vi kombinerer dette også med hypnoterapi for å løse opp i gamle og unyttige mønstre, ved omprogrammeringer i underbevisstheten, i tillegg til en god energi-justering i form av EFT, for å få følelser og evt. traumer i balanse.

Dette er en helt nydelig og meget konstruktiv måte å jobbe med par-terapi og selvutvikling på, både på det bevisste plan og det ubevisste plan. Vi er først igjennom en aktiv arbeidsfase, så får du slappe godt av og bare nyte terapien til slutt. Alt gjøres online gjennom Teams, og du trenger ikke å forlate huset. Antall samtaler og behandlinger det er behov for, vil vi sammen komme frem til på det første møtet. Det kan også hende at hver og en av dere er i behov av flere typer behandlinger også, som det å sove bedre om natten, stressbehandling, selvtillit, migrene o.l., og da tar vi med dette i behandlingsplanen deres, da dette kan være naturlige utfordringer som ofte følger med en samlivsutfordring.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke viljestyrken på å bli kvitt vaner, uvaner, vonde følelser og uheldige fastlåste mønstre, samarbeider du kun med ca. 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige, gode og bærekraftige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

Send inn din henvendelse her: Kontaktskjema Alle opplysninger blir behandler konfidensielt.

Velkommen til Oliviaklinikken, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha.
Stor klem fra Karina Olivia 🙂