Sorgbehandling med hypnoterapi og EFT


Sorg er noe de fleste opplever en eller flere ganger i løpet av livet

Sorg er en universell følelse, som mennesker erfarer i alle kulturer, over hele verden, men dessverre følger det ikke med en bruksanvisning på hvordan man skal håndtere sorgen på en effektiv måte.
Sorg utløser en rekke forskjellige følelser hos mennesker, og handler ofte om et savn etter en person eller et dyr som betyr mye for deg, men det kan også være andre varianter som utløser sorg hos et menneske. Det å ikke føle at man strekker til, større endringer i livet som er vanskelig å takle, sykdom, en mistet kontakt, å miste en som står en nær i demens, endrede relasjoner, mennesker eller dyr man mister i død, mål man ikke klarte å oppnå, eller helt andre ting. Det viktigste er å få hjelp til å håndtere denne sorgen, helt uavhengig av hvilket nivå sorgen er på, for den er der i ditt sinn, og påvirker deg negativt i en eller annen grad. Den kan også ligge som en hindring for deg, i hverdagen din, og fokuset ditt og følelsene dine er i ubalanse (EFT).

«Det å venne seg til et tap, betyr ikke å glemme, og det er helt vanlig at spesielle datoer, sanger og steder kan frembringe minner som forsterker savnet».

Et stort problem som kan oppstå sammen med sorg, er at sørgende mennesker blir stående fast i lite hjelpsomme, usunne og ødeleggende tankemønstre, noe som er svært forskjellig fra sunn sorg. Som mennesker er vi utstyrt med en vidunderlig gave, som gjør oss i stand til å kunne se for oss hvordan fremtiden vil se ut, og mentalt være i stand til å planlegge kommende hendelser.  Denne samme gaven kan også slå negativt ut, hvis den blir brukt til å tenke katastrofetanker om fremtiden, hvis vi forteller oss selv at fremtiden er tom, kjærlighetsløs og uten mening. Dette er ikke sorg, men kun et depressivt tankemønster.

Vi mennesker er flinke til å huske og gjenkjenne tidligere hendelser, men hvis et menneske til stadighet henter opp minnet om når for eksempel sin kjære døde eller ble syk, dødsøyeblikket, eller kun nederlagene, så kan gjentakelsen av disse ubehagelige minnene føre til traumer og traumatiske opplevelser, som vil kunne stå i veien for en normalisert og helsebringende sorg, over dagens situasjon.
Dette kan jeg hjelpe deg med gjennom hypnoterapi. En hypnosesjon skal hjelpe deg ut av dette uheldige følelsesmessig mønsteret, som du har viklet deg inn i, i denne sorgen, som katastrofetanker om fremtiden, eller å ha stoppet opp ved negative minner. Hypnosesesjonen skal også veilede deg gjennom sorgen på en helsebringende, helende og respektfull måte, slik at du gradvis kan komme tilbake til hverdagen, med positive erfaringer.

Dette er en helt nydelig og meget konstruktiv måte å jobbe med sorg og selvutvikling på, både på det bevisste plan og det ubevisste plan. Vi er først igjennom en god kartlegging og evt. en samtaleveiledning, så får du slappe godt av og bare nyte terapien til slutt. Alt gjøres online gjennom Teams, og du trenger ikke å forlate huset. Antall samtaler og behandlinger det er behov for, vil vi sammen komme frem til på det første møtet.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke viljestyrken på å bli kvitt vaner, uvaner, vonde følelser og uheldige fastlåste mønstre, samarbeider du kun med ca. 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige, gode og bærekraftige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

Send inn din henvendelse og / eller spørsmål her: Kontaktskjema
Alle opplysninger blir behandler konfidensielt.

Velkommen til Oliviaklinikken, jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha i forhold til sorg og sorgbehandling hos oss.
Stor klem fra Karina Olivia 🙂