Stress – på kort og lang sikt


Vi skiller mellom to typer stresshormoner – adrenalin og kortisol

De fleste av oss vil nok kjenne oss igjen i dette temaet, på godt og vondt. For stress er ikke bare forbundet med det negative, men ofte er det negativitet vi tenker på først, at stress er usunt. La meg først forklare litt om stresshormonene adrenalin og kortisol.

Det å være i en avslappet tilstand, utløser avspenningsresponsen, som vi også kaller det parasympatiske nervesystemet. Da kan det være at kjærlighetshormonet Oxytocin utløses, eller kanskje hormonet Endorfiner. Dette driver blodstrømmen vår til alle muskelgruppene. Pusten er rolig og dypere, og fokuset er vendt innover.

Det motsatte er kjemp-eller-flykt responsen, som vi kaller det sympatiske nervesystemet, som kan oppstå når du møter, eller står foran er fare. Da utløses stresshormonet Adrenalin og kortisol, som fra naturens side gjør deg klar til kamp, eller å flykte. Da blir vi veldig øyeblikksstresset, hypervåken og kortpustet. Blodstrømmen vår går da fra kjernen av kroppen og ut i armer og ben. Denne tilstanden er ikke bra å være i over tid, men vi tåler dette i korte perioder, og det er vi også avhengig av, hvis vi trenger å løpe for livet. Så litt adrenalin må vi ha. Det kan også få oss til å bli skjerpet for eksempel før en konkurranse o.l. Utløses adrenalin derimot ofte, er det et varsko om å oppsøke hjelp, da dette kan utløse sinne, tankekaos og feilvurderinger, og kan også gi andre uheldige konsekvenser. dette er selvfølgelig ubehagelig for den det gjelder, men også for de som er rundt deg.

Hvis stress vedvarer over tid, og går over til å bli det skjulte stresset ingen andre ser, så er det kortisol som utløses i blodbanen, og som på sikt kan gi sykdom.

Mer info kommer….

Når man da vet at underbevisstheten fyller så mye som ca. mellom 95 og 98% av din totale bevissthet, lønner det seg å la seg behandle ved å engasjere underbevisstheten direkte, da det ubevisste sinnet ditt svært gjerne ønsker å hjelpe deg til å nå dine mål, og slik at du kommer deg inn på det rette sporet, eller det man kaller nyttig og bærekraftig handlingsmønster så raskt som mulig. Det er dette som kalles omprogrammering, og ved å gjøre omprogrammering via hypnoterapi, engasjeres 95 – 98% av din bevissthet umiddelbart, via terapi. Hvis man kun samarbeider med det våkne sinnet / viljestyrken, altså med ca, 3 – 5% av din totale bevissthet, ved kun metode og våkent fokus, sier det seg selv at dette kan bli et svært ressurs- og tidkrevende arbeide, og som kan oppleves demotiverende. Da kan det være enklere å gi opp, men fortvil ikke, det er svært god hjelp å få for dette hos Oliviaklinikken.

Velkommen til en hyggelig prat, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha,
i forhold til stress. Vi har taushetsplikt, og følger strenge etiske retningslinjer.

Ta kontakt her: Kartleggingssamtale
Stor klem fra Karina Olivia