Underbevisstheten gir deg mer av det du har fokus på


Hvilket fokus har du med deg i det daglige?

Er du en person som snakker ned deg selv, og andre? Som ser negativt på det meste, eller rett og slett er drillet på å fokusere på uhelsen din eller alt som har gått galt i livet? Ser du bakover, snarere enn fremover?

Her kunne listen blitt lang, men budskapet er altså FOKUS, fremoverlent fokus, i denne artikkelen.
Underbevisstheten forstår ikke forskjell på virkelighet og fantasi, den forstår ikke ironi, og den trenger klare beskjeder, for å hjelpe deg å nå dine mål, og oppnå fokusområdene dine.

Hvis du da gjentar det negative flere ganger daglig, ukentlig osv., og topper det med å visualisere situasjonene, ja da får du nøyaktig det du bestiller, og er raskt inne i et svært negativt mønster, som det kan være vanskelig å bryte med selv, og komme seg ut av. Dette kan utvikle seg til en type avhengighet, i en negativ spiral, som krever mye mer enn bare viljestyrke eller teknikker, for å komme seg ut av, og bli der. Man kan rett og slett ikke utelukkende bare tenke seg ut av et negativt handlingsmønster.

«Et ensidig fokus på det som mulig ikke er optimalt lenger, kan gi helseskadelige effekter på sikt. Dette kan innebære å for eksempel ha fokus på de negative aspektene i et forhold, uhelse som man opplever som en hindring i hverdagen, eller vanskelige økonomiske forhold, som kan gi en følelsesmessig ubalanse.»

Dette høres kanskje veldig negativt ut? Ja, det er helt riktig, og det er derfor det er viktig å endre fokuset og det du prater om, og tenker, til det du ønsker å oppnå, ikke det som er feil, eller som har gått galt, eller ting du ikke liker. Dette oppnås ved å gjøre de gode omprogrammeringene, og snu – det er ingen skam å snu, slik at du kan føle deg glad og fokusert igjen.

Et negativt tankesett og et ensidig negativt fokus, er skadelig for sinnet ditt, skadelig for den fysiske helsen din og det skal lite til før det endrer hvordan du ser på deg selv, og din opplevelse av både mestringsfølelse, selvinnsikt og selvfølelse.

Oliviaklinikken tilbyr flere gode metoder for å hjelpe deg til riktig fokus, som kartlegging, samtaleveiledning, hypnoterapi og EFT. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, for å sette sammen et riktig behandlingsopplegg tilpasset dine behov og utfordringer.

Det som gjør deg glad (frigjøring av kjærlighetshormonet oxytocin) har kanskje gått i dvale, men fortvil ikke, det er god hjelp å få mot det å endre holdninger, tankemønster, og måten du møter verden på, ved å gjøre de rette omprogrammeringene i din underbevissthet. Det å begynne med seg selv er lurt, da det er liten nytteverdi i å forsøke å endre alle andre, for at du skal tenke positivt og ha det godt med deg selv, og klare å ha fokus på å nå målene dine, om målene er store eller små.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke kun viljestyrken på å endre fokus, samarbeider du kun med ca. 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor uvaner og uheldige mønstre, altså fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

«Et ensidig fokus som gir bekymringer, er et usunt fokus, og kan lede til unødvendig tankekaos. Dette er ting som Oliviaklinikken kan hjelpe deg med.»

Velkommen til en hyggelig prat, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha,
i forhold til FOKUS 🙂
Stor klem fra Karina Olivia