Kan behandling med hypnoterapi forebygge sykemeldinger på en arbeidsplass?


Helt klart, og under skal jeg forklare dette litt nærmere

Det er mange årsaker til at mennesker blir sykemeldte fra jobbene sine, som for eksempel fysiske eller psykiske hindringer og lidelser, mentale utfordringer, utbrenthet, mobbing, hvile etter et kirurgisk inngrep, arbeidsulykker eller helt andre ting. Norge har et høyt sykefravær sammenliknet med andre land, og i følge SSB er ca. 130 000 nordmenn sykemeldte hver dag. Det regnes at det koster ca. (+ -) kr. 3000,- hver dag, for hver og en arbeidstaker som er sykemeldt. Det betyr at det er svært kostnadskrevende for både bedriften og samfunnet ellers, for hver og en ansatt som er sykemeldt. Det er ikke mange ukene et menneske skal være ute av arbeid, før det begynner å bli vanskelig å komme tilbake i jobben sin, grunnet helsetilstanden og den nye livsstilen, som kan skyldes større eller mindre alvorlige helserelaterte årsaker. NAV skriver i en pressemelding pr. 2. kvartal 2023, at sykefravær grunnet psykiske lidelser, utgjorde nesten 1,9 millioner tapte dagsverk i 2. kvartal, noe som utgjør 25% av det totale legemeldte sykefraværet.

«I en hektisk hverdag, kan det være vanskelig å ha tydelig skille mellom jobb og privatliv. Når forventningene er høye, og tempoet skal holdes oppe for å klare både tidsfrister og tidsklemmen, er ofte veien til å bli utbrent kort».

Hos Oliviaklinikken kartlegges rotårsaken til din sykemelding, samt symptombildet, alternativt jobbes det forebyggende, hvor det kartlegges hva som kan være årsaken til en mulig kommende sykemelding. Etter dette legges det opp til et behandlingsløp, for å redusere / fjerne årsaken til din helseproblematikk, slik at du kan komme raskere tilbake i jobb, eller forhåpentligvis slipper å bli sykemeldt. Det kan også handle om ting på hjemmebane, som påvirker deg negativt på jobb. Dette kan være stress, mangel på å sette egne grenser, selvfølelse, mangel på kvalitetssøvn, hodepine, migrene, prestasjonsangst, og tankekaos, for å nevne noe. Når en eller flere av disse symptomene er til stede over tid, utløses det et negativt stresshormon som heter kortisol, og dette er det usunne stresset, som bør omprogrammeres.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke kun viljestyrken på å endre uvaner og fokus, samarbeider du kun med ca. 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, er tidkrevende og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor uvaner og uheldige mønstre, altså fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via hypnoterapi.

«Trivsel på jobb, betyr mye for å både prestere godt, og for god psykisk og fysisk helse. Kjenner du på utestenging, skjult mobbing, undertrykkelse eller mangel på tilhørighet på din arbeidsplass, er dette ofte tegn du skal ta på alvor. Dette kan i verste fall føre til sykdom, stress, angst eller depresjon, som igjen kan ende opp i en sykemelding hvis ikke signalene fanges opp».

Vi starter alltid med en kartleggingsamtale, som hos Oliviaklinikken er gratis og helt uforpliktende, og gjennomføres på telefonen eller på Teams, etter avtale. Det tar ca. 30 min.

Velkommen til en hyggelig prat. Jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha,
i forhold til dine utfordringer, og en mulig sykemeldingssituasjon. Oliviaklinikken har taushetsplikt, og følger strenge etiske retningslinjer. Vi er medlem av Norges Landsforbund av Homøopraktikere.

Ta kontakt her: Kartleggingssamtale
Stor klem fra Karina Olivia