Mental hygiene


I tillegg til fysisk hygiene, snakkes det oftere og oftere om mental hygiene – eller mental opprydding

Mange mennesker går dessverre gjennom et helt liv, og godtar at man sliter mentalt, at det stadig utløses negative triggere, etter traumer eller negative opplevelser en eller annen gang på livsslinjen. Dette er trist å høre om og lese om, og hvor man i beste fall lærer seg forskjellige måter å leve med denne type uhelse eller uvaner på, når det finnes god hjelp å få innenfor både hypnoterapi og EFT, hvor det jobbes på et mye dypere mentalt plan, enn kun å lære seg endringer via metode, og ved å måtte niholde på våkent fokus. Når man ikke orker å holde dette fokuset lenger, eller blir lei av alle metoder som må følges strukturert, faller man ofte tilbake i de gamle og uheldige handlingsmønstrene igjen. I tillegg tar det lang tid å etablere nye vaner og handlingsmønstre gjennom kun metode og våkent fokus.

Når man da vet at underbevisstheten fyller så mye som ca. mellom 95 og 98% av din totale bevissthet, lønner det seg å la seg behandle ved å engasjere underbevisstheten direkte, da det ubevisste sinnet ditt svært gjerne ønsker å hjelpe deg til å nå dine mål, og slik at du kommer deg inn på det rette sporet, eller det man kaller nyttig og bærekraftig handlingsmønster så raskt som mulig. Det er dette som kalles omprogrammering, og ved å gjøre omprogrammering via hypnoterapi, engasjeres 95 – 98% av din bevissthet umiddelbart, via terapi. Hvis man kun samarbeider med det våkne sinnet / viljestyrken, altså med ca, 3 – 5% av din totale bevissthet, ved kun metode og våkent fokus, sier det seg selv at dette kan bli et svært ressurs- og tidkrevende arbeide, og som kan oppleves demotiverende. Da kan det være enklere å gi opp, men fortvil ikke, det er svært god hjelp å få for dette hos Oliviaklinikken.

Visse du at underbevisstheten din rommer så mye som ca. 95% av din totale bevissthet? Det betyr at ved å bruke kun viljestyrken på å endre fokus, samarbeider du kun med 3 – 5% av sinnet ditt, og endringer ved kun å bruke viljestyrken, vil ta lang tid i de fleste tilfeller, er tidkrevende og ofte faller man tilbake i de gamle mønstrene igjen etter en periode. Så de varige endringene, gjøres i underbevisstheten, hvor uvaner og uheldige mønstre, altså fastlåste nevrologiske koblinger, løses helt opp, og så dannes det nye sunne koblinger / mønstre, via terapi.

Mental helse / hygiene er aktuelt i alle aldre, i alle typer relasjoner, og helt uavhengig kjønn, etnisitet eller samfunnsklasser.

Velkommen til en hyggelig prat, og jeg håper å høre fra deg i forhold til spørsmål du eventuelt måtte ha,
i forhold til mental hygiene. Vi har taushetsplikt, og følger strenge etiske retningslinjer.

Ta kontakt her: Kartleggingssamtale
Stor klem fra Karina Olivia